Đăng ký học bổng ASEAN ở đâu?

Chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi của các em học sinh hỏi về việc đăng ký học bổng ASEAN ở đâu? Dưới đây là câu trả lời chi tiết.

singapore-du-hoc

Đăng ký học bổng ASEAN

Học bổng này do Bộ giáo dục Việt nam tuyển chọn (Vụ hợp tác quan hệ quốc tế). Bộ sẽ chuyển đơn đăng ký cho các Sở Giáo dục. Học sinh liên lạc với Sở giáo dục tỉnh thành của mình để lấy đơn. Thông tin thêm về học bổng này, sinh viên có thể nhấp chuột vào đây.

Thời gian mở đơn tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của Bộ Giáo dục Singapore. Thông thường tháng 4 và tháng 5 là thời điểm nhận hồ sơ. Tháng 7 và 8 là thời điểm phỏng vấn, nếu đỗ thì tháng 9 sẽ được thông báo. Tháng 10 học sinh có mặt ở Singapore để theo học.

Bạn cũng có thể nhấp chuột vào đây để đăng ký, khi nào có thông báo mở đơn, Bộ sẽ gửi thông tin cho bạn.

Đăng ký tư vấn du học