Hội thảo học bổng lên tới 50 triệu đồng Trường AAC, Singapore

AAC Singapore dành các suất học bổng lên tới 50 triệu đồng cho chuyên ngành Du lịch khách sạn và Quản trị.

aac-singapore

Trường Academies Australasia College (ACC) – Singapore là tổ chức giáo dục đầu tiên đăng ký trên thị trường chứng khoán Châu Úc cách đây 36 năm. Ngoài việc đạt tiêu chuẩn các yêu cầu về Giáo dục của chính phủ Úc và chính phủ Singapore, AAC phải tuân theo nghiêm ngặt và tài chính minh bạch các yêu cầu của thị trường chứng khoán Châu Úc.

Chi tiết về buổi gặp gỡ và giới thiệu của trường:

Thời gian hội thảo: 17h Thứ sáu ngày 11/4/2014

Điạ điểm: Công ty Tư vấn du học Toàn Cầu ASCI: 18/24 Vườn Chuối , Phường 4, Quận 3

Điều kiện nhận học bổng: IELTS 5.0 hoặc tương đương.

Học bổng cụ thể các chuyên ngành

 CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DU LỊCH KHÁCH SẠN:

●     Bậc CAO ĐẲNG : hỗ trợ 2,500 SGD ( Tương đương 42 triệu đồng)

●     Bậc CAO ĐẲNG NÂNG CAO: hỗ trợ 3,000 SGD ( Tương đương 50 triệu đồng)

 CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ:

●      Bậc CAO ĐẲNG: hỗ trợ 2,000 SGD ( Tương đương 33 triệu đồng)

●      Bậc CAO ĐẲNG NÂNG CAO: hỗ trợ 1,500 SGD (Tương đương 25 triệu đồng)

Các khóa học được đạo tạo bởi AAC, được mô tả trong chương trình học, đã đăng ký và đạt tiêu chuẩn gắt gao của CPE SINGAPORE. Hơn nữa, chương trình cũng tuân thủ các yêu cầu đầu vào của các chương trình đào tạo AAC tại ÚC. Sinh viên hoàn tất bất kỳ môn học nào trong các trường thuộc hệ thống của AAC sẽ được công nhận các tín chỉ đã hoàn tất, nếu sinh viên có nguyện vọng muốn chuyển tiếp khóa học sang trường trong hệ thống AAC. Cũng như, sinh viên có thể xem xét, tùy theo từng trường hợp, tín chỉ, nếu sinh viên có nguyện vọng chuyển tiếp sang các trường Đại học liên thông với AAC.

Đăng ký tư vấn du học