IELTS là gì?

Những thông tin dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu IELTS là gì trước khi bắt đầu kế hoạch du học của bạn.

ielts_1

IETLS là kỳ thi quốc tế để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của các thí sinh với mục đích du học, định cư hay làm việc tại những nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. IELTS đánh giá toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

IETLS được đồng sở hữu bởi 3 thành viên: Hội đồng khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và IDP tổ chức giáo dục Úc.

LOẠI HÌNH THI

IELTS có 2 loại hình thi: Học thuật (Academic) và không học thuật (General Training)

DẠNG BÀI THI

Bài thi bao gồm 4 phần thi: nghe, nói đọc và viết. Đối với loại hình học thuật (Academic) và không học thuật (General Training), bài thi sẽ giống nhau ở phần thi Nghe, Nói và sẽ khác nhau ở phần thi Đọc, Viết.

HỆ THỐNG ĐIỂM

Mỗi thí sinh sẽ nhận được 1 bảng điểm, trên bảng điểm thể hiện thang điểm từ 1 đến 9 cho từng kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và điểm tổng cho 4 kỹ năng.

IELTS ĐƯỢC CỘNG NHẬN Ở NHỮNG NƯỚC NÀO?

IELTS được công nhận rộng rãi khắp nơi trên thế giới bao gồm các trường học ở nhiều quốc gia. Ngoài ra, IELTS còn được các tổ chức di trú, tổ chức chính phủ hay hiệp hội chuyên môn quốc tế công nhận. Bạn có thể truy cập vào trang Global Recognition System (GRS) để tham khảo danh sách các tổ chức trên thế giới công nhận IELTS.

(sưu tầm)

Đăng ký tư vấn du học