MDIS tuyển sinh các khóa học Cử nhân, Thạc sĩ TCNH, Marketing lấy bằng Anh Quốc

MDIS thông báo tuyển sinh các khoá học về Tài chính / Ngân hàng / Marketing quốc tế do Trường Kinh doanh Bangor (thuộc ĐH Bangor, Anh quốc) cấp bằng.

mdis-ribrary

Đây là sự kết hợp hoàn hảo khi sinh viên được học ngành Tài chính, Ngân hàng, Marketing tại Singapore – Trung tâm tài chính lớn thứ tư trên toàn cầu (Theo The Global Financial Centres Index) với chương trình được xây dựng và cấp bằng bởi trường hàng đầu tại Anh quốc về giảng dạy và nghiên cứu về tài chính, ngân hàng. Học tập tại Singapore cũng giúp các sinh viên tiết kiệm chi phí về học phí, chi phí sinh hoạt, đi lại so với việc học tại Anh quốc.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhân sự ngành Tài chính / Ngân hàng / Marketing, các chương trình Cử nhân (31 tháng) sẽ cung cấp những kiến thức tổng quát về kinh tế và chuyên sâu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng ở nhiều góc độ. Bên cạnh đó, các khóa học Thạc sĩ (12 tháng) sẽ trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng tổ chức, quản lý trong hai lĩnh vực này cũng như lĩnh vực Marketing.

Đăng ký tư vấn du học