Nhận diện nghề

nghe-kien-truc-su-du-hoc-singapore-01

Kiến trúc sư

Ngành kiến trúc là ngành đặc thù nằm giữa hai lĩnh vực nghệ thuật và kỹ thuật liên quan đến việc tổ