Trường JCU Singapore

jcu_singapore

Quy trình nhập học tại JCU Singapore

Việc xử lý hồ sơ xin học của sinh viên quốc tế phức tạp hơn đối với sinh viên trong nước trong việc

truong-dai-hoc-jcu

Giới thiệu trường đại học James Cook Singapore (JCU)

1. Giới thiệu chung Trường Đại học James Cook Australia được thành lập năm 1970, có 03 phân viện