[Video] Cảm nhận của sinh viên khi theo học tại JCU Singapore

JCU Singapore – một trong 3 cơ sở của trường đại học Công lập James Cook, Úc. Đại học James Cook vừa được trao giải thưởng EDUTRUST STAR. Đại học James Cook là trường duy nhất tại Singapore đạt được giải thưởng cao quý này.

Hay xem và lắng nghe những chia sẻ, cảm nhận của sinh viên theo học tại JCU

Đăng ký tư vấn du học