[Video] Giới thiệu về trường MDIS

MDIS là một trường hàng đầu của Singapore. Hãy lắng nghe và xem những hình ảnh, cảm nhận, chia sẻ của sinh viên về MDIS Singapore


Xem thêm các video khác tại ASCI Channel

Đăng ký tư vấn du học